Wet Maatschappelijke Ondersteuning

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning is op 1 januari 2015 in werking getreden. Deze wet bepaalt onder meer, dat wie zorg of hulpmiddelen nodig heeft, daarvoor bij de gemeente moet zijn. Maar niemand hoeft dit gecompliceerde traject alleen in te gaan. De KBO heeft onafhankelijke cliëntondersteuners, die de senioren helpen bij hun WMO-aanvraag. Onafhankelijk wil zeggen, dat de cliëntondersteuners kunnen werken zonder  dat zij in verbinding staan met of verantwoording verschuldigd zijn aan de andere partij, in dit geval de gemeente.

De cliëntondersteuner bespreekt het WMO-proces met de aanvrager, zoekt uit waar hij of zij recht op heeft, voert gesprekken met onder meer de gemeente en helpt bij juridische vraagstukken. Belangrijk is, dat de cliëntondersteuners volkomen onafhankelijk zijn. Het belang van u als cliënt is voor hen leidend.  De diensten van de cliëntondersteuner worden voor KBO-leden gratis aangeboden.

De beide KBO-afdelingen hebben dit als volgt geregeld:

Seniorenvereniging Asten/Ommel 

Cliëntondersteuners:

K.A.H. (Koene)  Scheepstra e-mail: rodebaron@live.nl  
A. (Ad) van Grootel e-mail: advangrootel@live.nl  

Aanvullende informatie: zie de website van Seniorenvereniging Asten/Ommel. Deze vindt u hier. Klik daarna op het tabblad “Advies en hulp” en u vindt uitgebreide informatie over de wijze waarop men binnen KBO Asten/Ommel met deze materie omgaat. 

Seniorenvereniging Heusden

Seniorenvereniging Heusden werkt op dit gebied nauw samen met de dorpsondersteuner, die is verbonden aan het Dorpssteunpunt.

De dorpsondersteuner  is:

– Arie van den Boomen   telefoon 06- 5764 4285

Opmerking: Leden van Seniorenvereniging Heusden mogen desgewenst ook kiezen voor een cliëntondersteuner van Seniorenvereniging Asten/Ommel.

Sociaal Team Asten

Tenslotte is er nog Sociaal Team Asten, een digitaal en fysiek loket met zowel een doorverwijsfunctie als een voorlichtende functie op alle gebieden van de WMO, zorg en welzijn. De website van Sociaal Team Asten staat hier.