Samenwerking met overige instanties

Behalve de gemeente zijn er meer instanties die raakvlakken hebben met de aandachtsgebieden van de KBO kring Asten.

Voorbeelden:

  • ONIS Welzijn
  • Dorpsoverleg Heusden
  • Dorpsraad Ommel
  • LEV-groep
  • Rode Kruis
  • Zonnebloem
  • Gehandicaptenplatform Asten/Someren. 

Nadere informatie vindt u op de websites van de bovengenoemde instanties; de verwijzingen naar hun websites vindt u in het hierna gegeven overzicht.

Met alle genoemde instanties zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd. In de toekomst zal met hen worden overlegd en ook met hen worden samengewerkt zo vaak de noodzaak zich hiervoor aandient.

Instantie

Naar website

ONIS  

http://www.oniswelzijn.nl/

 

Dorpsoverleg Heusden   https://hartvanheuze.nl/dorpsoverleg-heusden
Dorpsraad Ommel  

http://www.ommel-info.nl/

 

LEV-groep, vestiging Someren  

http://www.levgroep.nl/dynapage.asp?sleutel=181

 

Zonnebloem Asten  

https://www.zonnebloem.nl/asten