Administratieve ondersteuning

Waarom?

Invullen van uw belastingaangifte, aanvragen van toeslagen, een beroep doen op de WMO, weten hoe uw ontvangsten en uitgaven zich verhouden zodat u weet wat u te besteden heeft…. alles begint met op orde hebben van uw papieren. Tegenwoordig spreken we gerust over de administratie, zo uitgebreid is de papierwinkel geworden. Overziet u die uitgebreide papierwinkel niet meer? Onze administratieve ondersteuning biedt hierbij uitkomst.

Wat is het precies?

Administratieve ondersteuning is: tijdelijk hulp bieden aan senioren die om welke reden dan ook hun dagelijkse administratie niet zelfstandig kunnen bijhouden. Door hulp te bieden stabiliseert de financiële situatie en wordt erger voorkomen. Problemen krijgen niet de kans om de overhand te krijgen en structureel te worden. Mensen krijgen op die manier de regie over hun financiële huishouding, wat hun zelfredzaamheid vergroot.

Hoe is de behoefte aan deze dienst ontstaan?

Belastinginvullers die 65-plussers helpen bij hun aangiften, signaleerden in een aantal gevallen dat senioren moeite hadden met de administratie. Hierdoor stagneerde het invullen van de formulieren van de overheid en deden mensen zichzelf te kort.

Wat kost administratieve ondersteuning?

Als lid van de Seniorenvereniging kost u dat niets.

Hoe kunt u een beroep doen op administratieve ondersteuning?

Neem contact op met een van de bestuursleden van de Seniorenvereniging waarvan u lid bent.