Gemeente Asten

Een aantal keren per jaar heeft het bestuur van KBO kring Asten overleg met de verantwoordelijke wethouder van de gemeente Asten over alle zaken die van belang kunnen zijn voor ouderen. Te denken valt aan de volgende aandachtsgebieden:
- Zorg
- Mobiliteit
- Veiligheid (waaronder verkeersveiligheid)
- Wonen.

Het overleg is meestal met wethouder Janine Spoor. Hoofdmoot van het overleg is de uitvoering van de WMO. Onder meer gaat het dan over de volgende aspecten:
- kwaliteit van dienstverening aan aanvragers die een beroep doen op de WMO
- besteding van het budget van de WMO
- functioneren van de Peelsamenwerking van vijf gemeenten op WMO-gebied.

Eens in de vier jaar worden gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Om de leden van de seniorenverenigingen zo goed mogelijk voor te bereiden op de verkiezingen, inventariseert KBO kring Asten bij de deelnemende politieke partijen wat zij kunnen en willen betekenen voor u als senioren. Bijvoorbeeld op het gebied van wonen, maatschappelijke zorg en inrichting publieke ruimte. 

Daarnaast is veel aanvullende informatie te vinden op de website van de gemeente. Wilt u naar de website van Gemeente Asten, klik hier.