Rijbewijskeuring

Wanneer is medische keuring verplicht?

  • Wanneer u uw rijbewijs wilt verlengen en uw leeftijd is 75 jaar of hoger.
  • Wanneer uw gezondheidstoestand is veranderd terwijl uw rijbewijs nog geldig is.

Waarom is medische keuring verplicht?

  • Bevorderen van de verkeersveiligheid van uzelf en anderen.

Zijn er kosten aan verbonden?

  • Ja. Sommige zorgverzekeringen vergoeden de kosten. Of dat ook geldt voor uw zorgverzekering: zie polis.
  • Wanneer de zorgverzekering de kosten niet vergoedt, dan kunt u als lid van de KBO op vertoon van uw ledenpas bij een aantal keuringsartsen reductie krijgen op de kosten van keuring.

Bij welke keuringsartsen?

  • Dichtstbijzijnde keuringsartsen: in Helmond.
  • Adressen kunt u zien op de site van KBO Brabant, onderdeel <Dit doen we> sub <RijbewijskeuringLijst van keuringsartsen in Brabant> Het kan zijn, dat uw plaatselijke afdeling een overeenkomst heeft met een of meer keuringsartsen om de keuringen periodiek op een locatie in uw eigen dorp te laten plaatsvinden. Meer informatie daarover: zie de website van de Seniorenvereniging in uw dorp.