Doel van KBO kring Asten:

KBO-afdelingen zijn zelfstandige verenigingen waarvan iedereen die 50 jaar of ouder is lid kan worden. Leden hebben stemrecht en bepalen zo in de Algemene Ledenvergadering het beleid van hun afdeling.

De KBO kring Asten is het samenwerkingsverband van 2 KBO-afdelingen, die van Asten/Ommel en die van Heusden. Zij noemen zich beiden: Seniorenvereniging. De twee afdelingen stemmen in de kring hun beleid op elkaar af. De kring heeft verder enkele bijzondere taken. De voornaamste van deze taken zijn:

  • zorgen voor de belangenbehartiging op terreinen zoals welzijn, zorg, wonen en mobiliteit.
  • de afdelingen ondersteunen bij uit te voeren activiteiten en nieuwe initiatieven bevorderen. De kring richt zich hierbij vooral op die activiteiten die de afdelingen beter samen kunnen verzorgen dan elk afzonderlijk.
  • contacten onderhouden met de gemeente en met instellingen die voor senioren van belang zijn.
  • deelnemen aan de Algemene Vergadering van KBO-Brabant; de kring heeft daar stemrecht.