31 juli 2022

Vergaderingen in één jaar

In een periode van 12 maanden werden door KBO kring Asten besprekingen gevoerd van de volgende aard:

  • 6 vergaderingen met het bestuur en 1 gecombineerde vergadering met de besturen van de beide seniorenverenigingen Asten/Ommel en Heusden
  • 5 besprekingen met de wethouder van sociale zaken van de gemeente in het kader van belangenbehartiging voor ouderen, waaronder 2 besprekingen waarop zowel bestuur als cliëntondersteuners aanwezig waren
  • 2 besprekingen ter voorbereiding van de Culturele Avond die op 6 oktober 2022 gehouden wordt
  • in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen 2022: het bestuur heeft een voorbereidend overleg gehouden, gevolgd door in totaal 5 besprekingen, 1 met elk van de  politieke partijen. Bedoeling hiervan was: helder te krijgen wat de politieke partijen in Asten willen betekenen voor de ouderen.