6 februari 2022

Gemeenteraadsverkiezingen

KO kring Asten heeft inmiddels gesprekken gevoerd met de vijf politieke partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Doel van deze gesprekken was: duidelijk krijgen waarvoor en op welke wijze de vijf partijen zich willen inzetten om Asten zo goed mogelijk te besturen. Uiteraard hebben wij de focus gelegd op de belangen van onze achterban, de senioren die lid zijn van de Seniorenverenigingen in de gemeente Asten.

Zo spoedig mogelijk zullen wij een verslag van de gesprekken op deze pagina weergeven.